Contributie


De contributie van de Brediusschutters is, zoals alle andere activiteten van de ASVB, opgeslitst in een aantal delen:

Activiteiten- en SportVereniging Bredius (ASVB)
Eigen bijdrage Brediusschutters
Lidmaatschap Nederlandse Handboog Bond (NHB)

De volgende bedragen vastgesteld door de ASVB en de NHB:

ASVB € 20,00
Eigen bijdrage € 75,00
NHB € 57,00
  _______+
Totaal

152,00

 

 

 

 


De ASVB hanteerd de volgende regels:

Voor de eigen bijdrage geldt dat:

  • de jeugd t/m 17 jaar € 10,00 minder betaalt.
  • voor iedere maand dat men later in het jaar lid wordt, wordt 1/12 deel van de eigen bijdrage minder in rekening gebracht.

De NHB hanteerd de volgende regels:

  • Jeugd t/m 17 jaar: € 28,50 i.p.v. € 57,00
  • Lid worden ná 1-7 : 50%