Brediusschutters


De Brediusschutters is een handboogvereniging, waar op verschillende niveaus aan deze mooie sport wordt gedaan.

De vereniging bestaat uit ongeveer 80 leden: cadetten, aspiranten, junioren, senioren en masters. Zowel heren als dames, jong en oud, met en zonder een beperking.

In het Brediushonk hebben wij de beschikking over 8 binnenbanen. In deze schiethal zijn een aantal voorzieningen getroffen om juist de sporter met een beperking te laten schieten.

Schietdagen en tijden:

Dinsdag-, woensdag-, donderdag-, en vrijdagavond vanaf 20:00 uur. Zaterdagochtend vanaf 9.45 uur tot 12.00 uur.

Contributie:

€ 159,50 per jaar.

Informatie:

Roeland Krijgsman. Mail: voorzitter@brediusschutters.nl